Видео Fortnite - анализ режима 60 fps от Digital Foundry

Видео Fortnite - анализ режима 60 fps от Digital Foundry